Diner públic, o diner per a tots els públics? / ¿Dinero público, o dinero para todos los públicos?

Les entitats que critiquen la despesa pública ocasionada per la visita de Benet XVI reben anualment nombroses subvencions públiques

Durant les darreres setmanes, 51 entitats (veure relació al final d’aquest post) han presentat un manifest contra la visita de Benet XVI a Barcelona (llegir manifest). Sota el lema Jo no t’espero, denuncien, entre altres coses, que “enmig d’una crisi salvatge que colpeja les famílies dels nostres treballadors i treballadores” es paguin “despeses sumptuoses com les que comportarà la visita del cap suprem dels catòlics al nostre país”. Han convocat una concentració pel 4 de novembre.

Les entitats signants són, hores d’ara, 51, per bé que sis d’elles no són catalanes. Defensen entre altres coses que no es destinin diners públics a la visita del Papa.

Aquestes entitats, però, en la seva majoria, tenen una molt bona relació amb els diners públics. A tall d’exemple: només 6 de les 51 entitats han rebut, entre 2008 i 2010, més de 40 subvencions per valor superior a 1,3 milions d’euros, si se sumen només les subvencions rebudes de la Generalitat. Els conceptes de les subvencions van des de la instal·lació d’un aire acondicionat (11.500 euros per Joves d’Esquerra Verda), fins el funcionament ordinari (41.475 euros per Acció Jove de CCOO i 475.075 per al Moviment Laic i Progressista), passant per un estudi sobre els joves en els consistoris catalans (21.400 euros per a la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, promotora de la Lliga per la Laïcitat), o un reconeixement per la tasca associativa (46.000 a AVALOT-UGT). A aquestes subvencions cal sumar-hi les d’altres administracions.

A més, entre les altres signants hi ha grans entitats com CCOO i UGT, que només durant el 2009 i només en projectes de desenvolupament ja van rebre 982.000 i 1.110.000 euros, respectivament  (http://www.gencat.cat/diari/5683/10207043.htm).

El nombre de subvencions rebudes per les entitats firmants del manifest contra el Papa és molt major. N’hi ha prou, per exemple, en cercar a Google el nom de l’entitat i afegir-hi “site:gencat.cat/diari”, si es volen saber les procedents de la Generalitat. L’ajuntament i la Diputació, així com l’administració general de l’Estat, també té programes de subvencions.

Les despeses de la visita de Benet XVI, hores d’ara, es mouen al voltant de dos milions d’euros, en bona part sufragat per l’Arquebisbat i per particulars.

El que segueix és una informació sobre aquestes sis petites entitats esmentades, i els ajuts públics que han rebut els darrers anys.

– Moviment Laic i Progressista ha rebut almenys 611.485 euros, repartit així:

18/2/2010 // Font: http://www.gencat.cat/diari/5587/10047014.htm

475.075,00 euros. Concepte: Desenvolupament de les activitats ordinàries de l’entitat.

30.000,00 euros. Concepte: Atenció a infants, adolescents i joves amb diversitat funcional de diferent grau.

96.410,00 euros. Concepte: Inversions en béns immobles destinats a activitats amb infants i joves.

12/3/2010 // Font: http://www.gencat.cat/diari/5586/10046125.htm 

10.000,00 euros. Concepte: Projectes de salut amb joves.

– AVALOT- Joves de la UGT de Catalunya ha rebut almenys 235.910 euros, repartit així:

12/3/2010 http://www.gencat.cat/diari/5586/10046125.htm 

24.000,00 euros. Concepte: Eixam! Xarxa assessorament i mediació sociolaboral.

5.000,00 euros. Concepte: Formaghreb 2009-2012 2a Trobada de la Xarxa de Dones Sindicals del Mediterrani.

46.000,00 euros. Concepte: Conveni de reconeixemet de la tasca associativa.

23/3/2009 // Font: http://www.gencat.cat/diari/5344/09042184.htm 

24.000,00 euros. Concepte: Eixam! xarxa d’assessorament i mediació / escola de natura La Muntada.

42.000,00 euros. Concepte: conveni funcionament ordinari.

5.000,00 euros. Concepte: Formaghreb 2007 – 2010: programa de formació per a joves líders sindicals del Marroc, Algèria i Tunísia.

10.000,00 euros. Concepte: trobada de delegats joves de la UGT a Tortosa.

4.000,00 euros. Concepte: reformes a La Muntada, Escola de Natura: adequació de la instal·lació d’aigua, obertura de finestrons, adequació de terrenys per a hort i instal·lació d’una tanca.

15/10/2008 // Font: https://www.gencat.cat/diari/5236/08204001.htm 

30.000,00 euros. Concepte: Projecte EIXAM Xarxa d’Assessorament i Mediació Sociolaboral Juvenil.

5.910,00 euros. Concepte: Projecte Avalot-Media.

40.000,00 euros. Concepte: conveni funcionament ordinari.

– Àmbit Prevenció ha rebut almenys 162.422,55 euros, repartit així:

12/3/2010 http://www.gencat.cat/diari/5586/10046125.htm 

19.631,00 euros. Concepte: Atenció integral a treballadores sexuals, dones i transsexuals femenines, enfront situacions de violències.

26.548,55 euros. Concepte: conveni pluriennal altres serveis de protecció social: PIRMI.

4.000,00 euros. Concepte: col·lectiu gai, lesbià i transsexual.

6.000,00 euros. Concepte: lluita contra la violència familiar.

6.000,00 euros. Concepte: jornades, congressos, seminaris i similars SFI.

23/3/2009 // Font: http://www.gencat.cat/diari/5344/09042184.htm 

4.000,00 euros. Concepte: col·lectiu gai, lesbià i transsexual.

6.000,00 euros. Concepte: lluita contra la violència familiar.

6.000,00 euros. Concepte: jornades, congressos, seminaris i similars, SFI.

10.000,00 euros. Concepte: altres serveis de protecció social: atenció a la dona.

26.182,00 euros. Concepte: conveni plurianual altres serveis protecció social: PIRMI.

15/10/2008 // Font: https://www.gencat.cat/diari/5236/08204001.htm 

5.000 euros. Concepte: atenció integral a les treballadores sexuals.

20.294,00 euros. Concepte: altres serveis de protecció social: atenció a la dona.

22.767,00 euros. Concepte: conveni pluriennal: altres serveis protecció social: PIRMI.

– Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia (promotora de la Lliga per la Laïcitat) ha rebut almenys 143.700 euros, repartit així:

29/7/2010 // Font: http://www.gencat.cat/diari/5694/10210067.htm

2.300 euros. Objecte: realització d’un estudi longitudinal de la implantació social i territorial de les entitats laiques i progressistes.

11/6/2010 // Font: http://www.gencat.cat/diari/5663/10160068.htm

21.400,00 euros. Projecte: estudi sobre els joves en els consistoris catalans.

29/12/2008 // Font: https://www.gencat.cat/diari/5299/08352021.htm 

90.000 euros. Finalitat: conveni plurianual 2008-2011 per al programa d’activitats de la Lliga per laïcitat.

16/1/2008 // Font: http://www.gencat.cat/diari/5056/08016228.htm

30.000,00 euros. Finalitat: Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat, de Catalunya, mitjançant el Departament de la Vicepresidència, i la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia en representació de la Lliga per la Laïcitat per al 2007

– Joves d’Esquerra Verda ha rebut almenys 112.825 euros, repartit així:

12/3/2010 // Font: http://www.gencat.cat/diari/5586/10046125.htm 

7.000,00 euros. Concepte: Festival Roig.Cat.

28.500,00 euros. Concepte: Conveni de reconeixemet de la tasca associativa.

11.500,00 euros. Concepte: Local social: Instal.lació d’aire condicionat.

23/3/2009 // Font: http://www.gencat.cat/diari/5344/09042184.htm 

4.000,00 euros. Concepte: roig.cat.

27.825,00 euros. Concepte: conveni funcionament ordinari.

15/10/2008 // Font: https://www.gencat.cat/diari/5236/08204001.htm 

7.500,00 euros. Concepte: 15/30.

26.500,00 euros. Concepte: conveni funcionament ordinari.

-ACCIÓ JOVE – Joves de CCOO ha rebut almenys 107.975 euros, repartit així:

12/3/2010 // Font: http://www.gencat.cat/diari/5586/10046125.htm 

12.000,00 euros de subvenció

23/3/2009 // Font: http://www.gencat.cat/diari/5344/09042184.htm 

41.475,00 euros. Concepte: conveni funcionament ordinari.

15/10/2008 // Font: https://www.gencat.cat/diari/5236/08204001.htm 

9.000,00 euros. Concepte: pla de joventut de CCOO de Catalunya.

6.000,00 euros. Concepte: assessorament i dinamització del món laboral juvenil a Catalunya.

39.500,00 euros. Concepte: conveni funcionament ordinari.

Signants del manifest “Jo no t’espero”

 • ACCIÓ JOVE – Joves de CCOO
 • Alternativa Joves d’EUiA
 • Àmbit Prevenció
 • Asociación Albaceteña de Ateos, Agnósticos y Librepensadores
 • Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores
 • Associació Cultural Roig
 • Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears
 • Associació Pro-memòria als Inmolats per Catalunya
 • Associació Valenciana d’Ateus i Lliurepensadors
 • Ateneu Eclèctic i Liberal d’Ateus i Agnòstics
 • Ateos y Librepensadores de Andalucia
 • Ateos y Republicanos
 • Ateus de Catalunya
 • AVALOT- Joves de la UGT de Catalunya
 • Ca la Dona-Xarxa Feminista
 • Cáceres Laica
 • Casals de Joves de Catalunya
 • CCOO de Catalunya
 • Centre d’Analisi i Programes Sanitaris
 • CJC Joventut Comunista
 • CNT Catalunya
 • CNT-AIT BCN
 • Col·lectiu a les Trinxeres
 • Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat
 • Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
 • Comitè 1r de Desembre Plataforma Unitària d’ONG-SIDA de Catalunya
 • Consell Nacional de lesbianes, gais i homes i dones bisexuals i transsexuals
 • Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya
 • Entesa per Sabadell
 • Esplais Catalans
 • Europa Laica
 • FAV Sabadell
 • Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona -Favb-
 • Fundació l’Alternativa
 • Fundació Pere Ardiaca
 • Grup ELLES
 • Iniciativa Atea
 • Joves Comunistes
 • Joves d’Esquerra Verda
 • Lliga per la Laïcitat
 • Maulets
 • Moviment Laic i Progresista
 • Plataforma Contra la Impunitat
 • PSUC VIU
 • Secció Sindical de la CGT a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona
 • Sección de Aragón de la UAL
 • Secretaria de la Dona de CCOO
 • SOM COM SOM
 • Unión de Ateos y Librepensadores
 • UGT
 • Xarxa de Dones per la Salut

————————————————————————————————-

Las entidades que critican el gasto público ocasionado por la visita de Benedicto XVI reciben anualmente numerosas subvenciones públicas

Durante las últimas semanas, 51 entidades (ver relación al final de este post) han presentado un manifiesto contra la visita de Benedicto XVI a Barcelona (leer manifiesto). Bajo el lema Yo no te espero, denuncian, entre otras cosas, que “en medio de una crisis salvaje que golpea las familias de nuestros trabajadores y trabajadoras” se paguen “gastos suntuosos como los que comportará la visita del jefe supremo de los católicos a nuestro país “. Han convocado una concentración para el 4 de noviembre.

Las entidades firmantes son, actualmente, 51, aunque seis de ellas no son catalanas. Defienden entre otras cosas que no se destinen fondos públicos a la visita del Papa.

Sin embargo, estas entidades, en su mayoría, tienen  muy buena relación con el dinero público. A modo de ejemplo: sólo 6 de las 51 entidades han recibido, entre 2008 y 2010, más de 40 subvenciones por valor superior a 1,3 millones de euros, si se suman sólo las subvenciones recibidas de la Generalitat. Los conceptos de las subvenciones van desde la instalación de un aire acondicionado (11.500 euros por Joves d’Esquerra Verda), hasta el funcionamiento ordinario (41.475 euros por Acció Jove de CCOO y 475.075 para el Moviment Laic i Progressista), pasando por un estudio sobre los jóvenes en los consistorios catalanes (21.400 euros para la Fundación Francesc Ferrer i Guardia, promotora de la Lliga por la Laïcitat), o un reconocimiento por la labor asociativa (46.000 a AVALOT-UGT). A estas subvenciones hay que sumar las de otras administraciones.

Además, entre las otras firmantes hay grandes entidades como CCOO y UGT, que sólo durante el 2009 y sólo en proyectos de desarrollo ya recibieron 982.000 y 1.110.000 euros, respectivamente (http://www.gencat.cat/diari/5683/10207043.htm).

El número de subvenciones recibidas por las entidades firmantes del manifiesto contra el Papa es mucho mayor. Basta, por ejemplo, al buscar en Google el nombre de la entidad y añadir “site: gencat.cat/diario”, si se quieren saber las procedentes de la Generalitat. El Ayuntamiento y la Diputación, así como la administración general del Estado, también tiene programas de subvenciones.

Los gastos de la visita de Benedicto XVI, ahora, se mueven alrededor de dos millones de euros, en buena parte sufragado por el Arzobispado y por particulares.

Lo que sigue es una información sobre estas seis pequeñas entidades mencionadas, y las ayudas públicas que han recibido los últimos años.

Moviment Laic i Progressista ha recibido al menos 611.485 euros, repartido así:
18/02/2010 / / Fuente: http://www.gencat.cat/diari/5587/10047014.htm
475.075,00 euros. Concepto: Desarrollo de las actividades ordinarias de la entidad.
30.000,00 euros. Concepto: Atención a niños, adolescentes y jóvenes con diversidad funcional de diferente grado.
96.410,00 euros. Concepto: Inversiones en bienes inmuebles destinados a actividades con niños y jóvenes.
03/12/2010 / / Fuente: http://www.gencat.cat/diari/5586/10046125.htm
10.000,00 euros. Concepto: Proyectos de salud con jóvenes.

AVALOT-Joves de UGT de Cataluña ha recibido al menos 235.910 euros, repartido así:
03/12/2010 http://www.gencat.cat/diari/5586/10046125.htm
24.000,00 euros. Concepto: Enjambre! Red asesoramiento y mediación sociolaboral.
5.000,00 euros. Concepto: Formaghreb 2009-2012 2 º Encuentro de la Red de Mujeres Sindicales del Mediterráneo.
46.000,00 euros. Concepto: Convenio de reconocimiento de la labor asociativa.
23/03/2009 / / Fuente: http://www.gencat.cat/diari/5344/09042184.htm
24.000,00 euros. Concepto: Enjambre! red de asesoramiento y mediación / escuela de naturaleza La Montada.
42.000,00 euros. Concepto: convenio funcionamiento ordinario.
5.000,00 euros. Concepto: Formaghreb 2007 – 2010: programa de formación para jóvenes líderes sindicales de Marruecos, Argelia y Túnez.
10.000,00 euros. Concepto: encuentro de delegados jóvenes de UGT en Tortosa.
4.000,00 euros. Concepto: reformas en La Montada, Escuela de Naturaleza: adecuación de la instalación de agua, apertura de contraventanas, adecuación de terrenos para huerto e instalación de una valla.
15/10/2008 / / Fuente: https://www.gencat.cat/diari/5236/08204001.htm
30.000,00 euros. Concepto: Proyecto EIXAM Red de Asesoramiento y Mediación Sociolaboral Juvenil.
5.910,00 euros. Concepto: Proyecto Avalot-Media.
40.000,00 euros. Concepto: convenio funcionamiento ordinario.

Àmbit Prevenció ha recibido al menos 162.422,55 euros, repartido así:
03/12/2010 http://www.gencat.cat/diari/5586/10046125.htm
19.631,00 euros. Concepto: Atención integral a trabajadoras sexuales, mujeres y transexuales femeninas, frente situaciones de violencias.
26.548,55 euros. Concepto: convenio plurianual otros servicios de protección social: PIRMI.
4.000,00 euros. Concepto: colectivo gay, lesbiano y transexual.
6.000,00 euros. Concepto: lucha contra la violencia familiar.
6.000,00 euros. Concepto: jornadas, congresos, seminarios y similares SFI.
23/03/2009 / / Fuente: http://www.gencat.cat/diari/5344/09042184.htm
4.000,00 euros. Concepto: colectivo gay, lesbiano y transexual.
6.000,00 euros. Concepto: lucha contra la violencia familiar.
6.000,00 euros. Concepto: jornadas, congresos, seminarios y similares, SFI.
10.000,00 euros. Concepto: otros servicios de protección social: atención a la mujer.
26.182,00 euros. Concepto: convenio plurianual otros servicios protección social: PIRMI.
15/10/2008 / / Fuente: https://www.gencat.cat/diari/5236/08204001.htm
5.000 euros. Concepto: atención integral a las trabajadoras sexuales.
20.294,00 euros. Concepto: otros servicios de protección social: atención a la mujer.
22.767,00 euros. Concepto: convenio plurianual: otros servicios protección social: PIRMI.

– Fundación Francisco Ferrer Guardia (promotora de la Lliga per la Laïcitat) ha recibido al menos 143.700 euros, repartido así:
07/29/2010 / / Fuente: http://www.gencat.cat/diari/5694/10210067.htm
2.300 euros. Objeto: realización de un estudio longitudinal de la implantación social y territorial de las entidades laicas y progresistas.
11/06/2010 / / Fuente: http://www.gencat.cat/diari/5663/10160068.htm
21.400,00 euros. Proyecto: estudio sobre los jóvenes en los consistorios catalanes.
29/12/2008 / / Fuente: https://www.gencat.cat/diari/5299/08352021.htm
90.000 euros. Finalidad: convenio plurianual 2008-2011 para el programa de actividades de la Lliga per laïcitat.
01/16/2008 / / Fuente: http://www.gencat.cat/diari/5056/08016228.htm
30.000,00 euros. Finalidad: Convenio de colaboración entre la Administración de la Generalitat de Cataluña, mediante el Departamento de la Vicepresidencia, y la Fundación Francesc Ferrer i Guardia en representación de la Lliga per la Laïcitat para el 2007.

Joves d’Esquerra Verda ha recibido al menos 112.825 euros, repartido así:
03/12/2010 / / Fuente: http://www.gencat.cat/diari/5586/10046125.htm
7.000,00 euros. Concepto: Festival Roig.Cat.
28.500,00 euros. Concepto: Convenio de reconocimiento de la labor asociativa.
11.500,00 euros. Concepto: Local social: Instalación de aire acondicionado.
23/03/2009 / / Fuente: http://www.gencat.cat/diari/5344/09042184.htm
4.000,00 euros. Concepto: roig.cat.
27.825,00 euros. Concepto: convenio funcionamiento ordinario.
15/10/2008 / / Fuente: https://www.gencat.cat/diari/5236/08204001.htm
7.500,00 euros. Concepto: 15/30.
26.500,00 euros. Concepto: convenio funcionamiento ordinario.

ACCIÓ JOVE – Joves de CCOO ha recibido al menos 107.975 euros, repartido así:
03/12/2010 / / Fuente: http://www.gencat.cat/diari/5586/10046125.htm
12.000,00 euros de subvención
23/03/2009 / / Fuente: http://www.gencat.cat/diari/5344/09042184.htm
41.475,00 euros. Concepto: convenio funcionamiento ordinario.
15/10/2008 / / Fuente: https://www.gencat.cat/diari/5236/08204001.htm
9.000,00 euros. Concepto: plan de juventud de CCOO de Cataluña.
6.000,00 euros. Concepto: asesoramiento y dinamización del mundo laboral juvenil en Cataluña.
39.500,00 euros. Concepto: convenio funcionamiento ordinario.

Firmantes del manifiesto “Yo no te espero”

 • ACCIÓ JOVE – Joves de CCOO
 • Alternativa Joves d’EUiA
 • Àmbit Prevenció
 • Asociación Albaceteña de Ateos, Agnósticos y Librepensadores
 • Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores
 • Associació Cultural Roig
 • Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears
 • Associació Pro-memòria als Inmolats per Catalunya
 • Associació Valenciana d’Ateus i Lliurepensadors
 • Ateneu Eclèctic i Liberal d’Ateus i Agnòstics
 • Ateos y Librepensadores de Andalucia
 • Ateos y Republicanos
 • Ateus de Catalunya
 • AVALOT- Joves de la UGT de Catalunya
 • Ca la Dona-Xarxa Feminista
 • Cáceres Laica
 • Casals de Joves de Catalunya
 • CCOO de Catalunya
 • Centre d’Analisi i Programes Sanitaris
 • CJC Joventut Comunista
 • CNT Catalunya
 • CNT-AIT BCN
 • Col·lectiu a les Trinxeres
 • Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat
 • Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
 • Comitè 1r de Desembre Plataforma Unitària d’ONG-SIDA de Catalunya
 • Consell Nacional de lesbianes, gais i homes i dones bisexuals i transsexuals
 • Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya
 • Entesa per Sabadell
 • Esplais Catalans
 • Europa Laica
 • FAV Sabadell
 • Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona -Favb-
 • Fundació l’Alternativa
 • Fundació Pere Ardiaca
 • Grup ELLES
 • Iniciativa Atea
 • Joves Comunistes
 • Joves d’Esquerra Verda
 • Lliga per la Laïcitat
 • Maulets
 • Moviment Laic i Progresista
 • Plataforma Contra la Impunitat
 • PSUC VIU
 • Secció Sindical de la CGT a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona
 • Sección de Aragón de la UAL
 • Secretaria de la Dona de CCOO
 • SOM COM SOM
 • Unión de Ateos y Librepensadores
 • UGT
 • Xarxa de Dones per la Salut
Anuncios
Esta entrada fue publicada en Uncategorized. Guarda el enlace permanente.

4 respuestas a Diner públic, o diner per a tots els públics? / ¿Dinero público, o dinero para todos los públicos?

 1. Teresa Huguet Termes dijo:

  Feu molt bé de difondre aquesta informació per tal de despullar la hipocresia que hi ha darrere les diverses i variades protestes en contra de la visita del Sant Pare.
  Ànims!
  Teresa.

 2. Eso son datos, asépticos, neutros. Gracias por el laborón. Alguien os lo pagará.

 3. Pingback: ¿Dinero público, o dinero para todos los públicos?

 4. jordi dijo:

  Es esgarrifós veure la quantitat de paràsits que engreixem amb diner públic.
  Apart, caldria recordar que cap d’aquestes organitzacions anti-Papa han fet cap acte ni gest ni pronunciament en contra de la lapidació de la iraniana Shakineh Ashtiani que segurament serà aquesta setmana, i que Iniciativa, la mateixa que diu que el Papa “es la imatge de la intolerància” ha votat al Parlament i a diversos ajuntaments en contra de prohibir el burka

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s