Encuesta sobre el impacto mediático de la visita del Papa / Enquesta sobre l’impacte mediàtic de la visita del Papa

3cat24 publica en su página web una encuesta sobre si la visita del Papa es o no beneficiosa económicamente para Barcelona. Entra y deja tu voto.

————————————————————————————————

3cat24 publica a la seva pàgina web una enquesta sobre si la visita del Papa és o no beneficiosa econòmicament per a Barcelona. Entra i deixa el teu vot.

Anuncios
Publicado en Uncategorized | Deja un comentario

La Sagrada Familia el 7 de Noviembre / La Sagrada Família el 7 de Novembre

Fuente / Font: El Periódico de Catalunya

Publicado en Uncategorized | Deja un comentario

La Razón cita nuestra información sobre las subvenciones públicas / La Razón cita la nostra informació sobre les subvencions públiques

El periódico de información general La Razón se ha hecho eco en su portada de Cataluña de la información aparecida esta semana en nuestro blog, tanto en la versión digital como en la impresa.

—————————————————————————————————

El periòdic d’informació general La Razón s’ha fet ressò a la seva portada de Catalunya de la informació apareguda aquesta setmana en el nostre blog, tant en la versió digital com en la impresa.

Publicado en Uncategorized | Deja un comentario

Diner públic, o diner per a tots els públics? / ¿Dinero público, o dinero para todos los públicos?

Les entitats que critiquen la despesa pública ocasionada per la visita de Benet XVI reben anualment nombroses subvencions públiques

Durant les darreres setmanes, 51 entitats (veure relació al final d’aquest post) han presentat un manifest contra la visita de Benet XVI a Barcelona (llegir manifest). Sota el lema Jo no t’espero, denuncien, entre altres coses, que “enmig d’una crisi salvatge que colpeja les famílies dels nostres treballadors i treballadores” es paguin “despeses sumptuoses com les que comportarà la visita del cap suprem dels catòlics al nostre país”. Han convocat una concentració pel 4 de novembre.

Les entitats signants són, hores d’ara, 51, per bé que sis d’elles no són catalanes. Defensen entre altres coses que no es destinin diners públics a la visita del Papa.

Aquestes entitats, però, en la seva majoria, tenen una molt bona relació amb els diners públics. A tall d’exemple: només 6 de les 51 entitats han rebut, entre 2008 i 2010, més de 40 subvencions per valor superior a 1,3 milions d’euros, si se sumen només les subvencions rebudes de la Generalitat. Els conceptes de les subvencions van des de la instal·lació d’un aire acondicionat (11.500 euros per Joves d’Esquerra Verda), fins el funcionament ordinari (41.475 euros per Acció Jove de CCOO i 475.075 per al Moviment Laic i Progressista), passant per un estudi sobre els joves en els consistoris catalans (21.400 euros per a la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, promotora de la Lliga per la Laïcitat), o un reconeixement per la tasca associativa (46.000 a AVALOT-UGT). A aquestes subvencions cal sumar-hi les d’altres administracions.

A més, entre les altres signants hi ha grans entitats com CCOO i UGT, que només durant el 2009 i només en projectes de desenvolupament ja van rebre 982.000 i 1.110.000 euros, respectivament  (http://www.gencat.cat/diari/5683/10207043.htm).

El nombre de subvencions rebudes per les entitats firmants del manifest contra el Papa és molt major. N’hi ha prou, per exemple, en cercar a Google el nom de l’entitat i afegir-hi “site:gencat.cat/diari”, si es volen saber les procedents de la Generalitat. L’ajuntament i la Diputació, així com l’administració general de l’Estat, també té programes de subvencions.

Les despeses de la visita de Benet XVI, hores d’ara, es mouen al voltant de dos milions d’euros, en bona part sufragat per l’Arquebisbat i per particulars.

El que segueix és una informació sobre aquestes sis petites entitats esmentades, i els ajuts públics que han rebut els darrers anys.

– Moviment Laic i Progressista ha rebut almenys 611.485 euros, repartit així:

18/2/2010 // Font: http://www.gencat.cat/diari/5587/10047014.htm

475.075,00 euros. Concepte: Desenvolupament de les activitats ordinàries de l’entitat.

30.000,00 euros. Concepte: Atenció a infants, adolescents i joves amb diversitat funcional de diferent grau.

96.410,00 euros. Concepte: Inversions en béns immobles destinats a activitats amb infants i joves.

12/3/2010 // Font: http://www.gencat.cat/diari/5586/10046125.htm 

10.000,00 euros. Concepte: Projectes de salut amb joves.

– AVALOT- Joves de la UGT de Catalunya ha rebut almenys 235.910 euros, repartit així:

12/3/2010 http://www.gencat.cat/diari/5586/10046125.htm 

24.000,00 euros. Concepte: Eixam! Xarxa assessorament i mediació sociolaboral.

5.000,00 euros. Concepte: Formaghreb 2009-2012 2a Trobada de la Xarxa de Dones Sindicals del Mediterrani.

46.000,00 euros. Concepte: Conveni de reconeixemet de la tasca associativa.

23/3/2009 // Font: http://www.gencat.cat/diari/5344/09042184.htm 

24.000,00 euros. Concepte: Eixam! xarxa d’assessorament i mediació / escola de natura La Muntada.

42.000,00 euros. Concepte: conveni funcionament ordinari.

5.000,00 euros. Concepte: Formaghreb 2007 – 2010: programa de formació per a joves líders sindicals del Marroc, Algèria i Tunísia.

10.000,00 euros. Concepte: trobada de delegats joves de la UGT a Tortosa.

4.000,00 euros. Concepte: reformes a La Muntada, Escola de Natura: adequació de la instal·lació d’aigua, obertura de finestrons, adequació de terrenys per a hort i instal·lació d’una tanca.

15/10/2008 // Font: https://www.gencat.cat/diari/5236/08204001.htm 

30.000,00 euros. Concepte: Projecte EIXAM Xarxa d’Assessorament i Mediació Sociolaboral Juvenil.

5.910,00 euros. Concepte: Projecte Avalot-Media.

40.000,00 euros. Concepte: conveni funcionament ordinari.

– Àmbit Prevenció ha rebut almenys 162.422,55 euros, repartit així:

12/3/2010 http://www.gencat.cat/diari/5586/10046125.htm 

19.631,00 euros. Concepte: Atenció integral a treballadores sexuals, dones i transsexuals femenines, enfront situacions de violències.

26.548,55 euros. Concepte: conveni pluriennal altres serveis de protecció social: PIRMI.

4.000,00 euros. Concepte: col·lectiu gai, lesbià i transsexual.

6.000,00 euros. Concepte: lluita contra la violència familiar.

6.000,00 euros. Concepte: jornades, congressos, seminaris i similars SFI.

23/3/2009 // Font: http://www.gencat.cat/diari/5344/09042184.htm 

4.000,00 euros. Concepte: col·lectiu gai, lesbià i transsexual.

6.000,00 euros. Concepte: lluita contra la violència familiar.

6.000,00 euros. Concepte: jornades, congressos, seminaris i similars, SFI.

10.000,00 euros. Concepte: altres serveis de protecció social: atenció a la dona.

26.182,00 euros. Concepte: conveni plurianual altres serveis protecció social: PIRMI.

15/10/2008 // Font: https://www.gencat.cat/diari/5236/08204001.htm 

5.000 euros. Concepte: atenció integral a les treballadores sexuals.

20.294,00 euros. Concepte: altres serveis de protecció social: atenció a la dona.

22.767,00 euros. Concepte: conveni pluriennal: altres serveis protecció social: PIRMI.

– Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia (promotora de la Lliga per la Laïcitat) ha rebut almenys 143.700 euros, repartit així:

29/7/2010 // Font: http://www.gencat.cat/diari/5694/10210067.htm

2.300 euros. Objecte: realització d’un estudi longitudinal de la implantació social i territorial de les entitats laiques i progressistes.

11/6/2010 // Font: http://www.gencat.cat/diari/5663/10160068.htm

21.400,00 euros. Projecte: estudi sobre els joves en els consistoris catalans.

29/12/2008 // Font: https://www.gencat.cat/diari/5299/08352021.htm 

90.000 euros. Finalitat: conveni plurianual 2008-2011 per al programa d’activitats de la Lliga per laïcitat.

16/1/2008 // Font: http://www.gencat.cat/diari/5056/08016228.htm

30.000,00 euros. Finalitat: Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat, de Catalunya, mitjançant el Departament de la Vicepresidència, i la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia en representació de la Lliga per la Laïcitat per al 2007

– Joves d’Esquerra Verda ha rebut almenys 112.825 euros, repartit així:

12/3/2010 // Font: http://www.gencat.cat/diari/5586/10046125.htm 

7.000,00 euros. Concepte: Festival Roig.Cat.

28.500,00 euros. Concepte: Conveni de reconeixemet de la tasca associativa.

11.500,00 euros. Concepte: Local social: Instal.lació d’aire condicionat.

23/3/2009 // Font: http://www.gencat.cat/diari/5344/09042184.htm 

4.000,00 euros. Concepte: roig.cat.

27.825,00 euros. Concepte: conveni funcionament ordinari.

15/10/2008 // Font: https://www.gencat.cat/diari/5236/08204001.htm 

7.500,00 euros. Concepte: 15/30.

26.500,00 euros. Concepte: conveni funcionament ordinari.

-ACCIÓ JOVE – Joves de CCOO ha rebut almenys 107.975 euros, repartit així:

12/3/2010 // Font: http://www.gencat.cat/diari/5586/10046125.htm 

12.000,00 euros de subvenció

23/3/2009 // Font: http://www.gencat.cat/diari/5344/09042184.htm 

41.475,00 euros. Concepte: conveni funcionament ordinari.

15/10/2008 // Font: https://www.gencat.cat/diari/5236/08204001.htm 

9.000,00 euros. Concepte: pla de joventut de CCOO de Catalunya.

6.000,00 euros. Concepte: assessorament i dinamització del món laboral juvenil a Catalunya.

39.500,00 euros. Concepte: conveni funcionament ordinari.

Signants del manifest “Jo no t’espero”

 • ACCIÓ JOVE – Joves de CCOO
 • Alternativa Joves d’EUiA
 • Àmbit Prevenció
 • Asociación Albaceteña de Ateos, Agnósticos y Librepensadores
 • Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores
 • Associació Cultural Roig
 • Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears
 • Associació Pro-memòria als Inmolats per Catalunya
 • Associació Valenciana d’Ateus i Lliurepensadors
 • Ateneu Eclèctic i Liberal d’Ateus i Agnòstics
 • Ateos y Librepensadores de Andalucia
 • Ateos y Republicanos
 • Ateus de Catalunya
 • AVALOT- Joves de la UGT de Catalunya
 • Ca la Dona-Xarxa Feminista
 • Cáceres Laica
 • Casals de Joves de Catalunya
 • CCOO de Catalunya
 • Centre d’Analisi i Programes Sanitaris
 • CJC Joventut Comunista
 • CNT Catalunya
 • CNT-AIT BCN
 • Col·lectiu a les Trinxeres
 • Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat
 • Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
 • Comitè 1r de Desembre Plataforma Unitària d’ONG-SIDA de Catalunya
 • Consell Nacional de lesbianes, gais i homes i dones bisexuals i transsexuals
 • Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya
 • Entesa per Sabadell
 • Esplais Catalans
 • Europa Laica
 • FAV Sabadell
 • Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona -Favb-
 • Fundació l’Alternativa
 • Fundació Pere Ardiaca
 • Grup ELLES
 • Iniciativa Atea
 • Joves Comunistes
 • Joves d’Esquerra Verda
 • Lliga per la Laïcitat
 • Maulets
 • Moviment Laic i Progresista
 • Plataforma Contra la Impunitat
 • PSUC VIU
 • Secció Sindical de la CGT a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona
 • Sección de Aragón de la UAL
 • Secretaria de la Dona de CCOO
 • SOM COM SOM
 • Unión de Ateos y Librepensadores
 • UGT
 • Xarxa de Dones per la Salut

————————————————————————————————-

Las entidades que critican el gasto público ocasionado por la visita de Benedicto XVI reciben anualmente numerosas subvenciones públicas

Durante las últimas semanas, 51 entidades (ver relación al final de este post) han presentado un manifiesto contra la visita de Benedicto XVI a Barcelona (leer manifiesto). Bajo el lema Yo no te espero, denuncian, entre otras cosas, que “en medio de una crisis salvaje que golpea las familias de nuestros trabajadores y trabajadoras” se paguen “gastos suntuosos como los que comportará la visita del jefe supremo de los católicos a nuestro país “. Han convocado una concentración para el 4 de noviembre.

Las entidades firmantes son, actualmente, 51, aunque seis de ellas no son catalanas. Defienden entre otras cosas que no se destinen fondos públicos a la visita del Papa.

Sin embargo, estas entidades, en su mayoría, tienen  muy buena relación con el dinero público. A modo de ejemplo: sólo 6 de las 51 entidades han recibido, entre 2008 y 2010, más de 40 subvenciones por valor superior a 1,3 millones de euros, si se suman sólo las subvenciones recibidas de la Generalitat. Los conceptos de las subvenciones van desde la instalación de un aire acondicionado (11.500 euros por Joves d’Esquerra Verda), hasta el funcionamiento ordinario (41.475 euros por Acció Jove de CCOO y 475.075 para el Moviment Laic i Progressista), pasando por un estudio sobre los jóvenes en los consistorios catalanes (21.400 euros para la Fundación Francesc Ferrer i Guardia, promotora de la Lliga por la Laïcitat), o un reconocimiento por la labor asociativa (46.000 a AVALOT-UGT). A estas subvenciones hay que sumar las de otras administraciones.

Además, entre las otras firmantes hay grandes entidades como CCOO y UGT, que sólo durante el 2009 y sólo en proyectos de desarrollo ya recibieron 982.000 y 1.110.000 euros, respectivamente (http://www.gencat.cat/diari/5683/10207043.htm).

El número de subvenciones recibidas por las entidades firmantes del manifiesto contra el Papa es mucho mayor. Basta, por ejemplo, al buscar en Google el nombre de la entidad y añadir “site: gencat.cat/diario”, si se quieren saber las procedentes de la Generalitat. El Ayuntamiento y la Diputación, así como la administración general del Estado, también tiene programas de subvenciones.

Los gastos de la visita de Benedicto XVI, ahora, se mueven alrededor de dos millones de euros, en buena parte sufragado por el Arzobispado y por particulares.

Lo que sigue es una información sobre estas seis pequeñas entidades mencionadas, y las ayudas públicas que han recibido los últimos años.

Moviment Laic i Progressista ha recibido al menos 611.485 euros, repartido así:
18/02/2010 / / Fuente: http://www.gencat.cat/diari/5587/10047014.htm
475.075,00 euros. Concepto: Desarrollo de las actividades ordinarias de la entidad.
30.000,00 euros. Concepto: Atención a niños, adolescentes y jóvenes con diversidad funcional de diferente grado.
96.410,00 euros. Concepto: Inversiones en bienes inmuebles destinados a actividades con niños y jóvenes.
03/12/2010 / / Fuente: http://www.gencat.cat/diari/5586/10046125.htm
10.000,00 euros. Concepto: Proyectos de salud con jóvenes.

AVALOT-Joves de UGT de Cataluña ha recibido al menos 235.910 euros, repartido así:
03/12/2010 http://www.gencat.cat/diari/5586/10046125.htm
24.000,00 euros. Concepto: Enjambre! Red asesoramiento y mediación sociolaboral.
5.000,00 euros. Concepto: Formaghreb 2009-2012 2 º Encuentro de la Red de Mujeres Sindicales del Mediterráneo.
46.000,00 euros. Concepto: Convenio de reconocimiento de la labor asociativa.
23/03/2009 / / Fuente: http://www.gencat.cat/diari/5344/09042184.htm
24.000,00 euros. Concepto: Enjambre! red de asesoramiento y mediación / escuela de naturaleza La Montada.
42.000,00 euros. Concepto: convenio funcionamiento ordinario.
5.000,00 euros. Concepto: Formaghreb 2007 – 2010: programa de formación para jóvenes líderes sindicales de Marruecos, Argelia y Túnez.
10.000,00 euros. Concepto: encuentro de delegados jóvenes de UGT en Tortosa.
4.000,00 euros. Concepto: reformas en La Montada, Escuela de Naturaleza: adecuación de la instalación de agua, apertura de contraventanas, adecuación de terrenos para huerto e instalación de una valla.
15/10/2008 / / Fuente: https://www.gencat.cat/diari/5236/08204001.htm
30.000,00 euros. Concepto: Proyecto EIXAM Red de Asesoramiento y Mediación Sociolaboral Juvenil.
5.910,00 euros. Concepto: Proyecto Avalot-Media.
40.000,00 euros. Concepto: convenio funcionamiento ordinario.

Àmbit Prevenció ha recibido al menos 162.422,55 euros, repartido así:
03/12/2010 http://www.gencat.cat/diari/5586/10046125.htm
19.631,00 euros. Concepto: Atención integral a trabajadoras sexuales, mujeres y transexuales femeninas, frente situaciones de violencias.
26.548,55 euros. Concepto: convenio plurianual otros servicios de protección social: PIRMI.
4.000,00 euros. Concepto: colectivo gay, lesbiano y transexual.
6.000,00 euros. Concepto: lucha contra la violencia familiar.
6.000,00 euros. Concepto: jornadas, congresos, seminarios y similares SFI.
23/03/2009 / / Fuente: http://www.gencat.cat/diari/5344/09042184.htm
4.000,00 euros. Concepto: colectivo gay, lesbiano y transexual.
6.000,00 euros. Concepto: lucha contra la violencia familiar.
6.000,00 euros. Concepto: jornadas, congresos, seminarios y similares, SFI.
10.000,00 euros. Concepto: otros servicios de protección social: atención a la mujer.
26.182,00 euros. Concepto: convenio plurianual otros servicios protección social: PIRMI.
15/10/2008 / / Fuente: https://www.gencat.cat/diari/5236/08204001.htm
5.000 euros. Concepto: atención integral a las trabajadoras sexuales.
20.294,00 euros. Concepto: otros servicios de protección social: atención a la mujer.
22.767,00 euros. Concepto: convenio plurianual: otros servicios protección social: PIRMI.

– Fundación Francisco Ferrer Guardia (promotora de la Lliga per la Laïcitat) ha recibido al menos 143.700 euros, repartido así:
07/29/2010 / / Fuente: http://www.gencat.cat/diari/5694/10210067.htm
2.300 euros. Objeto: realización de un estudio longitudinal de la implantación social y territorial de las entidades laicas y progresistas.
11/06/2010 / / Fuente: http://www.gencat.cat/diari/5663/10160068.htm
21.400,00 euros. Proyecto: estudio sobre los jóvenes en los consistorios catalanes.
29/12/2008 / / Fuente: https://www.gencat.cat/diari/5299/08352021.htm
90.000 euros. Finalidad: convenio plurianual 2008-2011 para el programa de actividades de la Lliga per laïcitat.
01/16/2008 / / Fuente: http://www.gencat.cat/diari/5056/08016228.htm
30.000,00 euros. Finalidad: Convenio de colaboración entre la Administración de la Generalitat de Cataluña, mediante el Departamento de la Vicepresidencia, y la Fundación Francesc Ferrer i Guardia en representación de la Lliga per la Laïcitat para el 2007.

Joves d’Esquerra Verda ha recibido al menos 112.825 euros, repartido así:
03/12/2010 / / Fuente: http://www.gencat.cat/diari/5586/10046125.htm
7.000,00 euros. Concepto: Festival Roig.Cat.
28.500,00 euros. Concepto: Convenio de reconocimiento de la labor asociativa.
11.500,00 euros. Concepto: Local social: Instalación de aire acondicionado.
23/03/2009 / / Fuente: http://www.gencat.cat/diari/5344/09042184.htm
4.000,00 euros. Concepto: roig.cat.
27.825,00 euros. Concepto: convenio funcionamiento ordinario.
15/10/2008 / / Fuente: https://www.gencat.cat/diari/5236/08204001.htm
7.500,00 euros. Concepto: 15/30.
26.500,00 euros. Concepto: convenio funcionamiento ordinario.

ACCIÓ JOVE – Joves de CCOO ha recibido al menos 107.975 euros, repartido así:
03/12/2010 / / Fuente: http://www.gencat.cat/diari/5586/10046125.htm
12.000,00 euros de subvención
23/03/2009 / / Fuente: http://www.gencat.cat/diari/5344/09042184.htm
41.475,00 euros. Concepto: convenio funcionamiento ordinario.
15/10/2008 / / Fuente: https://www.gencat.cat/diari/5236/08204001.htm
9.000,00 euros. Concepto: plan de juventud de CCOO de Cataluña.
6.000,00 euros. Concepto: asesoramiento y dinamización del mundo laboral juvenil en Cataluña.
39.500,00 euros. Concepto: convenio funcionamiento ordinario.

Firmantes del manifiesto “Yo no te espero”

 • ACCIÓ JOVE – Joves de CCOO
 • Alternativa Joves d’EUiA
 • Àmbit Prevenció
 • Asociación Albaceteña de Ateos, Agnósticos y Librepensadores
 • Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores
 • Associació Cultural Roig
 • Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears
 • Associació Pro-memòria als Inmolats per Catalunya
 • Associació Valenciana d’Ateus i Lliurepensadors
 • Ateneu Eclèctic i Liberal d’Ateus i Agnòstics
 • Ateos y Librepensadores de Andalucia
 • Ateos y Republicanos
 • Ateus de Catalunya
 • AVALOT- Joves de la UGT de Catalunya
 • Ca la Dona-Xarxa Feminista
 • Cáceres Laica
 • Casals de Joves de Catalunya
 • CCOO de Catalunya
 • Centre d’Analisi i Programes Sanitaris
 • CJC Joventut Comunista
 • CNT Catalunya
 • CNT-AIT BCN
 • Col·lectiu a les Trinxeres
 • Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat
 • Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
 • Comitè 1r de Desembre Plataforma Unitària d’ONG-SIDA de Catalunya
 • Consell Nacional de lesbianes, gais i homes i dones bisexuals i transsexuals
 • Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya
 • Entesa per Sabadell
 • Esplais Catalans
 • Europa Laica
 • FAV Sabadell
 • Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona -Favb-
 • Fundació l’Alternativa
 • Fundació Pere Ardiaca
 • Grup ELLES
 • Iniciativa Atea
 • Joves Comunistes
 • Joves d’Esquerra Verda
 • Lliga per la Laïcitat
 • Maulets
 • Moviment Laic i Progresista
 • Plataforma Contra la Impunitat
 • PSUC VIU
 • Secció Sindical de la CGT a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona
 • Sección de Aragón de la UAL
 • Secretaria de la Dona de CCOO
 • SOM COM SOM
 • Unión de Ateos y Librepensadores
 • UGT
 • Xarxa de Dones per la Salut
Publicado en Uncategorized | 4 comentarios

El cardenal Martínez Sistach pide una buena acogida / El cardenal Martínez Sistach demana una bona acollida

Los organizadores recomiendan que las personas que quieran saludar al Santo Padre lo hagan durante sus recorridos por la ciudad

El cardenal Lluís Martínez Sistach pide que Barcelona ofrezca una buena acogida al Papa Benedicto XVI durante su visita a nuestra ciudad los días 6 y 7 del próximo mes de noviembre.

Esta acogida tendrá ocasión de manifestarse sobre todo el sábado día 6 de noviembre, cuando el Santo Padre llegue a la avenida de la Catedral dirigiéndose al Palacio Episcopal, donde pasará la noche. En este lugar frente a la catedral se podrán concentrar las personas que deseen darle la bienvenida.

El domingo día 7 de noviembre, a las 9 de la mañana, el Santo Padre saldrá del Arzobispado en papamóvil en dirección al templo de la Sagrada Familia. El itinerario será el que sigue: avenida de la Catedral, Via Laietana, Pau Claris, calle Diputació y la calle Marina hasta el templo de la Sagrada Familia. Antes de entrar al templo por la fachada de la calle de Mallorca, el vehículo donde irán el Santo Padre y el arzobispo de Barcelona, recorrerá las calles que lo rodean, donde estarán las personas que seguirán la ceremonia, ocupando las 36.000 sillas, a través de las pantallas gigantes y sonido, y los espacios para personas de pie con invitación.

Los organizadores de la visita del Santo Padre hacen una recomendación importante: que las personas que deseen ver el Santo Padre sin tener ninguna invitación no se acumulen en los alrededores de la Sagrada Familia sino que procuren ocupar todo el recorrido entre la avenida de la Catedral y la calle Marina, que será el mismo ida ya la vuelta de la ceremonia de la Sagrada Familia.

Estos detalles y muchos otros de la visita se dieron a conocer ayer martes en un seminario de cinco horas de duración celebrado en el aula magna del Seminario Conciliar de Barcelona, al que asistieron un centenar de informadores. El seminario se abrió con unas palabras del cardenal Martínez Sistach, en las que remarcó tres dimensiones de la visita papal: la religiosa, la ciudadana y la de reconocimiento a la misión de los Santos Padres en la defensa de la persona humana y de la causa de la paz en el mundo.

A continuación intervinieron el P. Enric Puig, s.j, coordinador de la visita, el Sr. Jordi Roigé, coordinador de la atención a los medios de comunicación; Mn. Josep Anton Arenas, que expuso el sentido de los diversos momentos de la ceremonia de dedicación de una iglesia; el arquitecto Jordi Faulí, sobre la historia y significación del templo de la Sagrada Familia; y Mn. Josep Anton Arenas, la madre Rosario Hidalgo y la Dra. María José Jiménez sobre la Obra del Nen Déu, que visitará el Santo Padre la tarde del día 7 de noviembre.

Fuente: http://www.papabarcelona2010.cat/node/200

——————————————————————————————-

Els organitzadors recomanen que les persones que vulguin saludar el Sant Pare ho facin durant els seus recorreguts per la ciutat

El cardenal Lluís Martínez Sistach demana que Barcelona ofereixi un bon acolliment al Sant Pare Benet XVI durant la seva visita a la nostra ciutat els dies 6 i 7 del proper mes de novembre.

Aquest acolliment tindrà ocasió de manifestar-se sobretot el dissabte dia 6 de novembre, quan el Sant Pare arribarà a l’avinguda de la catedral dirigint-se al Palau Episcopal, on passarà la nit. En aquest indret davant de la catedral es podran concentrar les persones que li vulguin donar la benvinguda.

El diumenge dia 7 de novembre, a les 9 del matí, el Sant Pare sortirà de l’Arquebisbat en papamòbil en direcció al temple de la Sagrada Família. L’itinerari serà el que segueix: avinguda de la Catedral, Via Laietana, Pau Claris, carrer Diputació i carrer Marina fins al temple de la Sagrada Família. Abans d’entrar al temple per la façana del carrer de Mallorca, el vehicle on aniran el Sant Pare i l’arquebisbe de Barcelona recorrerà les illes on hi haurà totes les persones que seguiran la cerimònia, ocupant les 36.000 cadires, a través les pantalles gegants i so, i els espais per a persones dretes amb invitació.

Els organitzadors de la visita del Sant Pare fan una recomanació important: que les persones que vulguin veure el Sant Pare sense tenir cap invitació no s’acumulin als voltants de la Sagrada Família sinó que procurin ocupar tot el recorregut entre la avinguda de la Catedral i el carrer Marina, que serà el mateix a l’anada i a la tornada de la cerimònia de la Sagrada Família.

Aquests detalls i molts altres de la visita es varen donar a conèixer ahir dimarts en un seminari de cinc hores de duració celebrat a l’aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona, al qual assistiren un centenar d’informadors. S’obrí el seminari amb unes paraules del cardenal Martínez Sistach, en què remarcà tres dimensions de la visita papal: la religiosa, la ciutadana i la de reconeixement a la missió dels Sants Pares en la defensa de la persona humana i de la causa de la pau en el món.

Tot seguit varen intervenir el pare Enric Puig, s.j., coordinador de la visita; el Sr. Jordi Roigé, coordinador de l‘atenció als mitjans de comunicació; Mn. Josep Anton Arenas, que exposà el sentit dels diversos moments de la cerimònia de dedicació d’una església; l’arquitecte Jordi Faulí, sobre la història i significació del temple de la Sagrada Família; i Mn. Josep Anton Arenas, la mare Rosario Hidalgo i la Dra. María José Jiménez sobre l’Obra del Nen Déu, que visitarà el Sant Pare la tarda del dia 7 de novembre.

Font: http://www.papabarcelona2010.cat/node/200

Publicado en Uncategorized | Deja un comentario

Benedicto XVI en 10 frases / Benet XVI en 10 frases

Cuando el papa Ratzinger viajó a su país, los estadounidenses –según las estadísticas– sabían tres cosas sobre este papa: que era más abierto de lo que se pensaba, que tuvo un lío con los musulmanes a raíz de un discurso en Ratisbona, y que usaba zapatos fabricados por Prada. En esto último no estaban en lo cierto –comentaba John L. Allen–, pues los zapatos se los había hecho un artesano romano del barrio del Trastevere.

Este autor norteamericano –en un principio bastante crítico con el cardenal Ratzinger–publicó después un libro traducido al castellano por la bilbaína editorial Mensajero, que titula Diez cosas que el papa Benedicto XVI quiere que sepas. He aquí una síntesis, con algunas variaciones.

1. Dios es amor. El papa Ratzinger sorprendió al mundo con su primera encíclica sobre la caridad: el que había sido el «guardián de la fe», era también ahora el papa del amor y la esperanza, a juzgar por sus dos primeras encíclicas. Ahora parece que viene una social sobre las raíces éticas de la crisis económica.

2. El cristianismo es un mensaje positivo. Positivo y propositivo: un ‘gran sí’ a Dios, como el papa alemán suele repetir. Los pequeños ‘síes’ y ‘noes’ que se pueden derivar en la vida cristiana, son tan solo para subrayar este SÍ, con acento y mayúsculas.

3. Jesús es el Señor. Esta frase de san Pablo –al que le ha dedicado este año– recuerda que Jesucristoes un hombre como nosotros, pero que también es Dios. No es un avatar más de la divinidad. El ser-Dios de Cristo, central en el mensaje cristiano, ha de ser propuesto con toda su fuerza y urgencia en el mundo actual.

4. Cristo y la Iglesia. Frente al lema ampliamente difundido «Cristo sí, Iglesia no», Benedicto XVI quiere recordar que la Iglesia no es otra cosa que el cuerpo de Cristo. Las catequesis de los miércoles sobre los primeros cristianos no han hecho más que recordar esta idea: los apóstoles y los primeros que creyeron en Jesucristo continúan la acción de Jesús en este mundo.

5. La verdad y la libertad están íntimamente unidas, pues de hecho –como Jesús dijo– «la verdad hace libres». Lo contrario –el error y la mentira– son cadenas y quitan libertad: llevan a la llamada «dictadura del relativismo», que el cardenal alemán relacionaba con el nazismo sufrido en su infancia.

6. La fe y la razón van también juntas, pues –como recordó Juan Pablo II– son las dos alas para remontarse hacia la verdad. La razón nos puede librar de los fanatismos y los terrorismos, sean estos del signo que sean. La razón defiende también al ser humano, sin necesidad de remitirse a instancias religiosas. Puede darse una «ética global o mundial» en defensa de la vida y del individuo, independientemente del propio credo o ideología.

7. La política y la religión son distintas, pero no del todo distantes. Iglesia y Estado han de caminar separadas, pero mirándose y escuchándose la una al otro. Sería esta la famosa «laicidad positiva». La no confesionalidad implica neutralidad y diálogo, nunca oposición o polémica.

8. Identidad católica. Lo que atrae a la fe y llena las iglesias es una firme personalidad católica. La misa del domingo se constituye en el mejor marketingpara la Iglesia. Las instituciones católicas –escuelas, hospitales, universidades– no han de avergonzarse de lo que son de hecho.

9. Pan y palabra, Eucaristía y Escritura son los caminos que nos llevan a Jesucristo. Por eso los católicos deben conocer bien la Biblia y cuidar de modo especial la liturgia. Los dos últimos sínodos de obispos han sido sobre estos temas. La Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia y la adoración da más frutos que el puro activismo.

10.Salvados por la esperanza. No tiene prisa. Benedicto XVI avanza lento pero seguro, con el paso pausado del buen montañero. Sabe hablar, rezar, estudiar, esperar. Conoce la virtud de la paciencia, pero, para él, como decía Paul Claudel, «la paciencia es la hermana pequeña de la esperanza».

Por Pablo Blanco

Fuente: http://www.conelpapa.com/benedictoxvi/diezfrases.htm

————————————————————————————————–

Quan el papa Ratzinger va viatjar al seu país, els nord-americans –segons les estadístiques– sabien tres coses sobre aquest papa: que era més obert del que es pensava, que va tenir un embolic amb els musulmans arran d’un discurs en Ratisbona, i que usava sabates fabricades per Prada. En això últim no tenien raó –comentava John L. Allen–, doncs les sabates els hi havia fet un artesà romà del barri del Trastevere.

Aquest autor nord-americà –al principi bastant crític amb el cardenal Ratzinger–va    publicar després un llibre traduït al castellà per la bilbaina editorial Mensajero, que titula Deu coses que el papa Benedicto XVI vol que sàpigues. Heus aquí una síntesi, amb algunes variacions.

1. Déu és amor. El papa Ratzinger va sorprendre al món amb la seva primera encíclica sobre la caritat: el que havia estat el «guardià de la fe», era també ara el papa de l’amor i l’esperança, si s’ha de jutjar per les seves dues primeres encícliques. Ara sembla que ve una social sobre les arrels ètiques de la crisi econòmica.

2. El cristianisme és un missatge positiu. Positiu i propositiu: un ‘gran sí’ a Déu, com el papa alemany sol repetir. Els petits ‘*sis’ i ‘nos’ que es poden derivar en la vida cristiana, són tan sol per subratllar aquest SÍ, amb accent i majúscules.

3. Jesús és el Senyor. Aquesta frase de sant Pablo –al que li ha dedicat aquest any– recorda que Jesucristo es un home com nosaltres, però que també és Déu. No és un avatar més de la divinitat. El ser-Déu de Crist, central en el missatge cristià, ha de ser proposat amb tota la seva força i urgència al món actual.

4. Crist i l’Església. Enfront del lema àmpliament difós «Crist sí, Església no», Benet XVI vol recordar que l’Església no és una altra cosa que el cos de Crist. Les catequesis dels dimecres sobre els primers cristians no han fet més que recordar aquesta idea: els apòstols i els primers que van creure en Jesucrist continuen l’acció de Jesús en aquest món.

5. La veritat i la llibertat estan íntimament unides, doncs de fet –com Jesús va dir– «la veritat fa lliures». El contrari –l’error i la mentida– són cadenes i treuen llibertat: porten a l’anomenada «dictadura del relativisme», que el cardenal alemany relacionava amb el nazisme sofert en la seva infància.

6. La fe i la raó van també juntes, doncs –com va recordar Juan Pablo II– són les dues ales per remuntar-se cap a la veritat. La raó ens pot lliurar dels fanatismes i els terrorismes, siguin aquests del signe que siguin. La raó defensa també a l’ésser humà, sense necessitat de remetre’s a instàncies religioses. Pot donar-se una «ètica global o mundial» en defensa de la vida i de l’individu, independentment del propi credo o ideologia.

7. La política i la religió són diferents, però no del tot distants. Església i Estat han de caminar separades, però mirant-se i escoltant-se la una a l’altre. Seria aquesta el famós «laïcisme positiu». La no confesionalitat implica neutralitat i diàleg, mai oposició o polèmica.

8. Identitat catòlica. El que atreu a la fe i omple les esglésies és una ferma personalitat catòlica. La missa del diumenge es constitueix en el millor marketing per a l’Església. Les institucions catòliques –escoles, hospitals, universitats– no han d’avergonyir-se del que són de fet.

9. Pa i paraula, Eucaristia i Escriptura són els camins que ens porten a Jesucrist. Per això els catòlics han de conèixer bé la Bíblia i cuidar de manera especial la litúrgia. Els dos últims sínodes de bisbes han estat sobre aquests temes. L’Eucaristia és el centre de la vida de l’Església i l’adoració dóna més fruits que el pur activisme.

10.Salvats per l’esperança. No té pressa. Benet XVI avança lent però segur, amb el pas pausat del bon muntanyenc. Sap parlar, resar, estudiar, esperar. Coneix la virtut de la paciència, però, per a ell, com deia Paul Claudel, «la paciència és la germana petita de l’esperança».

Per Pablo Blanco

Font: http://www.conelpapa.com/benedictoxvi/diezfrases.htm

Publicado en Uncategorized | 2 comentarios

Recibamos al Papa con una vela / Rebem al Papa amb una espelma

Únete / Uneix-te

Publicado en Uncategorized | Deja un comentario